Piłsudski: "W jedną ziemię wsiąkła nasza krew"

© Rytm warszawy - All Rights Reserved