Książka tygodnia

  • Wampir z Warszawy

    Wciąż dźwigająca się z ruin Warszawa nie była najbezpieczniejszym miejscem...

    15.01.2021 więcej
  • Warszawa. Ocalić od zapomnienia

    Warszawa. Ocalić od zapomnienia to międzypokoleniowe połączenie sił: wybrane ze zbioru ok. 100 tysięcy fotografii ojca kadry uzupełnione są opowieściami o odradzającej się Warszawie napisanymi przez syna.

    03.07.2019 więcej
© Rytm warszawy - All Rights Reserved