Finał Nagrody Literackiej m.st. Warszawy na... barce. Pierwszy raz publicznie.

© Rytm warszawy - All Rights Reserved